Avornic Gheorghe
(Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ‘C. Stere, MOLDOVA)

PUBLICATĂ bianual ÎNFIINȚATĂ 2010 Volume 10
ISSN: 1947-8283 DOI: 10.4018/IJAMC

Revista Națională de Drept este deschisă analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituțiilor de drept material şi procesual. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.

Avornic Gheorghe (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ‘C. Stere, MOLDOVA)

PUBLICATĂ bianual ÎNFIINȚATĂ 2010 Volume 10 ISSN: 1947-8283 DOI: 10.4018/IJAMC

Revista Națională de Drept este deschisă analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituțiilor de drept material şi procesual. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.
 
RND nr. 1-3 RND nr. 4-6 RND nr. 7-9