mai 19, 2022 By admin
 1. Liliana ȚURCAN. Ce trebuie să conțină un cod administrativ și un cod de procedură administrativă?
 2. Tatiana NOVAC. Restricționarea drepturilor personalului medical în Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19
 3. Tudor Osoianu, Dinu Ostavciuc. Aspecte procedurale ale terminării urmăririi penale
 4. Adriana CAZACU. Corupţia şi crima organizată. premise şi consecinţe, factori de influienţă la nivel global
 5. Alexandru CICALA. Particularitățile măsurii speciale de investigații ,,urmărirea vizuală” 
 6. Iurie MIHALACHE, Constantin MIHALESCU. Impactul tehnologiilor digitale asupra activităților profesioniștilor în drept și a mediatorilor autorizați
 7. Artiom Pilat. Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală şi corelaţia acestuia cu expertiza judiciară
 8. Mihail CEBOTARI. Legislative issues regarding public policy documents in the management of labor migration. The case of the Republic of Moldova 
 9. Victor FRUMUSACHI. Reglementări internaționale privind migrația
 10. Ion COJOCARI. Criminalitatea organizată: răspunderea penală pentru infracțiunea de organizare a migrației ilegale
 11. Valentina REVENCO. Aspecte juridice privind formarea și structura capitalului social al societății pe acţiuni
 12. Silvia STICI. Instituția consumatorului de resurse energetice: practica judiciară a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene
 13. Ianuș ERHAN, Mariana CARABANOV. Politica de gen în cadrul poliției – realități și perspective
 14. Daniela ȘTIRBU. Consecințele victimizării femeii și stabilirea unor măsuri de combatere și prevenire a procesului de victimizare
 15. Albert ANTOCI, Anatolie CANANĂU. Rolul mecanismului compensatoriu în realizarea politicii penale și politicii execuțional penale