octombrie 18, 2021 By admin

Gheorghe AVORNIC, Violeta COJOCARU, Iulian MORARU. ISTORICUL CODIFICĂRII MATERIEI DE DREPT PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Marin DOMENȚE. LIBERTATEA DE EXPRIMARE CA DREPT FUNDAMENTAL ÎN CONTEXTUL SITUAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI TRANSNISTRIA

Alexandru SOSNA, Vadim COLCEANOV. PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Alexandr TERNOVSCHI. INTERACȚIUNEA GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE A DREPTURILOR OMULUI CU PUTEREA, ECONOMIA ȘI CAPITALUL

Vasilii IGNATIEV. CADRUL CONSTITUȚIONAL DE DEZVOLTARE AL ORGANIZAȚIILOR DE AUTOREGLEMENTARE CA MODALITATE DE PROTECȚIE CONTRA CORUPȚIEI

Evgheni FLOREA, Elena S. PUSTELNIK. DESPRE REGLEMENTAREA JURIDICĂ A CRIPTOMONEDEI EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ

Ion POSTU, Elena TENTIUC. CLASIFICAREA ACTELOR CODIFICATE

Dumitrita BOLOGAN. GENERALITĂȚI CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ÎNȚELEGERILOR DE CARTEL

Igor SOROCEANU. UNELE ASPECTE GENERALE PRIVIND MEDIEREA: OȚIUNE, ESENȚĂ, CONȚINUT

Constantin MIHALESCU. NECESITATEA ÎNTĂRIRII INSTITUȚIEI MEDIERII ÎN CAUZE COMERCIALE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Andrian CRETU. REGIMUL JURIDIC AL GESTIONĂRII DEŞEURILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Liliana BELECCIU. LEGALITATEA «COTEI-PĂRȚI» ÎN FACTURAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Tudor CAPSA. ANALIZA LEGII REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI ÎN CAZUL DECESULUI UNUIA DINTRE SOȚI

Gheorghe SULT. UNELE ASPECTE ALE PREGĂTIRII PROCURORULUI PENTRU PREZENTAREA ACUZAȚIILOR PUBLICE ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ

Marcela SOMICU (BANU). BARIERA ÎNTRE IRESPONSABILITATEA ȘI RESPONSABILITATE. CONSIDERAȚII PRIVIND EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ ÎN DREPTUL PENAL

Irina LESI. FORMAREA SISTEMULUI PENETENCIAR AL UCRAINEI SOVIETICE (PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX)

Gheorghe AVORNIC, Serghei CHUCHA. TEHNOLOGII DIGITALE: STAREA ȘI PERSPECTIVELE REGLEMENTĂRII JURIDICE ÎN FEDERAȚIA RUSĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA (PREZENTARE GENERALĂ A MESEI ROTUNDE INTERNAȚIONALE