Ioan HUMĂ. VOCAȚIA ANTROPOLOGICĂ A DREPTULUI

Евгений ЧЕРНИКОВ. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Aurel BĂIEȘU. SOLUȚII JURIDICE ÎN SITUAȚIILE CONTRACTUALE EXCEPȚIONALE: IMPREVIZIUNEA VS FORȚA MAJORĂ

Marian NICOLAE, Olesea PLOTINIC. PARTICIPANȚII LA PROCESUL DE INSOLVABILITATE DERULAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Serghei ZAHARIA, Andrei BORSEVSCI civilă împotriva torturii: CENTRELE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI DE REABILITARE PRIMARĂ A VICTIMELOR TORTURII

Борис СОСНА. СТОП ПЫТКАМ. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ НЕТ ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК

Олександр СЕРДЮК. КОНЦЕПЦІЯ «СЛАБКОЇ СТОРОНИ» КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН І ПРИНЦИП РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

Валентин ШАПОВАЛ. АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анна ШЕВЧЕНКО. СИСТЕМА ВИМОГ ДО СУДДІВСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Олег ШУРКО. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУДАХ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Eugeniu PITERSCHI. EXAMINAREA LATURII SUBIECTIVE A INFRACȚIUNII DE FALSIFICARE A PROBELOR

Igor BÂCU. MECANISMUL INTERN DE GARANTARE ȘI REALIZARE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Francisco TALMACI. SURSELE DE INFORMAŢII CU SEMNIFICAŢIE CRIMINALISTICĂ ÎN PROCESUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

Andrian CREȚU. PRINCIPIILE PROCEDURII CONTRAVENȚIONALE