Revista Domenii de cercetare Responsabil ediţie Expediere articol
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Științe juridice Avornic Gheorghe, doctor habilitat,

Profesor universitar

avornic@yahoo.fr
 MOLDOSCOPIE Științe politice

Sociologie

Mass-media şi comunicare

Victor Moraru,

membru corespondent AȘM

Victoria Trofimov, doctor, conferențiar universitar

vals6412@yandex.ru

uspee.ru@yahoo.com

SUPREMAȚIA DREPTULUI Științe juridice Avornic Gheorghe, doctor habilitat,

profesor universitar

avornic@yahoo.fr  dreptul_pravo@yahoo.com
REVISTA DE STUDII INTERDISCIPLINARE Economie, Sociologie, Psihologie Bordeianu Cătălin, doctor,

Profesor universitar

Lîsîi Aliona, doctor, conferenţiar universitar

catalinbordeianu1@yahoo.com

aliona_lisii@yahoo.com

NOOSFERA Științe Biologice Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie),

Știința informației

Vadim Gavriluța, doctor, conferențiar universitar

Evtodiev Igor,

doctor habilitat, profesor universitar

vgavriluta@yahoo.com
UNIVERSITARIA

(Analele științifice ale USPEE “Constantin Stere” şi Universităţii Americane din Moldova)

Ştiinţe economice

Ştiinţe juridice

Ştiinţe ale educaţiei

 Trofimov Victoria, doctor,

conferenţiar universitar

uspee.ru@yahoo.com